Uitgangspunten

Over Pleinen en Theater

Ons theater ligt aan het Sajetplein in Amsterdam Oost. Het plein als metafoor vormt onze inspiratiebron; een dynamisch ontmoetingspunt, een vrijplaats, een plek van maatschappelijke verandering – van en voor iedereen. Een plein weerspiegelt de ziel van een gemeenschap. Wij richten ons op de enorme rijkdom aan diversiteit in onze directe omgeving. Ons theater staat open voor iedereen. Wij denken te allen tijde inclusief.

Wij zijn tegelijkertijd internationaal georiënteerd en een podium voor bewoners, ondernemers en buurtinitiatieven. Ook ons Eetlokaal is een ontmoetingsplek op het plein en geopend voor koffie, lunch en diner. Hier komen culinaire en culturele ambachten samen, zo tonen we er wisselende exposities van kunstenaars uit Amsterdam Oost.

Onze vijf uitgangspunten kwaliteit, verbinding, lokaal/mondiaal, onverwacht en heden/toekomst vormen de thermometer waarlangs wij al onze keuzes maken. Deze voeren we niet alleen door in het programma aanbod, maar ook in ons eetlokaal, buiten op het plein, in onze samenwerkingsverbanden en in onze gehele bedrijfsvoering. 


Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor ons niet alleen het theaterproduct als resultaat, maar gaat ook over het proces. Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch, breed en onderzoekend denken en produceren.

Verbindend  
We programmeren vanuit de betrokkenen bij ons huis en vanuit onze eigen betrokkenheid met de wereld om ons heen.

Lokaal = mondiaal 
Amsterdam is een wereldstad met wereldbewoners en verdient wereldprogrammering voor iedereen die in onze stad woont, tijdelijk of permanent. Lokaal is mondiaal en mondiaal is lokaal. 

Onverwacht 
Onze bezoekers, (buurt) bewoners en makers krijgen alle ruimte voor onverwachte activiteiten die aansluiten bij de actualiteit. Kunst en cultuur creëert hoop, zorgt voor consternatie en stelt opvattingen aan de kaak. Theatermakers maken en presenteren hun werk op verrassende wijze of op onverwachte plekken.