Uitgangspunten

Over Pleinen en Theater
Een plein is een natuurlijke plek van en voor iedereen. Een plein weerspiegelt de ziel van een gemeenschap. Het heeft een dagelijkse dynamiek, met onverwachte en ingeplande activiteiten.

Ons theater ligt aan een plein en heet van origine Pleintheater. Het theater beslaat 500 m2 met een theaterzaal en een studio, een werkplaats en een eetlokaal. PLEIN THEATER is een podium voor jeugd en volwassenen, staat open voor het maatschappelijke, gaat met een onderzoekende blik het experiment aan en is verbonden met de dynamiek van de wereld. Wij zijn tegelijkertijd internationaal georiënteerd en een podium voor bewoners, ondernemers en buurtinitiatieven. Ook ons Eetlokaal is een ontmoetingsplek en geopend voor koffie, lunch en diner. Hier komen culinaire en culturele ambachten samen, zo tonen we er wisselende exposities van kunstenaars uit Amsterdam Oost.

Onze uitgangspunten ‘kwaliteit’, ‘verbinding’, ‘lokaal/mondiaal’ en ‘onverwacht’ voeren we niet alleen door in het programma aanbod en de activiteiten maar ook in ons eetlokaal, buiten op het plein, in onze samenwerkingsverbanden en in onze gehele bedrijfsvoering. 


Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor ons niet alleen het theaterproduct als resultaat, maar gaat ook over het proces. Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch, breed en onderzoekend denken en produceren.

Verbindend  
We programmeren vanuit de betrokkenen bij ons huis en vanuit onze eigen betrokkenheid met de wereld om ons heen.

Lokaal = mondiaal 
Amsterdam is een wereldstad met wereldbewoners en verdient wereldprogrammering voor iedereen die in onze stad woont, tijdelijk of permanent. Lokaal is mondiaal en mondiaal is lokaal. 

Onverwacht 
Onze bezoekers, (buurt) bewoners en makers krijgen alle ruimte voor onverwachte activiteiten die aansluiten bij de actualiteit. Kunst en cultuur creëert hoop, zorgt voor consternatie en stelt opvattingen aan de kaak. Theatermakers maken en presenteren hun werk op verrassende wijze of op onverwachte plekken.