Uitgangspunten

Voor alle vlakken van ons theater (bedrijfsvoering, makers, producties en programmering, ons Eetlokaal, alsook onze samenwerkingsverbanden) hanteren we vijf uitgangspunten die allen even waardevol zijn:
 

Allereest vinden we het proces van het ontwikkelen van een theaterproduct net zo belangrijk als het resultaat. Om een hoge mate van kwaliteit te garanderen, moeten we durven te onderzoeken, breed en inclusief.

Hand in hand hiermee is de wens en noodzaak om verbindend te zijn. Verbonden in wederzijdse betrokkenheid en in gelijkwaardige, constructieve samenwerkingsverbanden.

Het derde uitgangspunt is lokaal = mondiaal. We programmeren internationaal van eigen bodem en van onze grote wereldbol. En we zoeken naar vormen waarbij andere wereldburgers kennis kunnen nemen van ons werk, al dan niet live of via de online media.

Niet alles programmeren we zelf, overigens. We geven nadrukkelijk onze bezoekers, (buurt) bewoners, en makers de gelegenheid om bij te dragen. Hierbij laten we nadrukkelijk ruimte vrij voor het onverwachte. Onverwachte ruimtes waar mensen onze producties of delen ervan kunnen ervaren. Of nieuwe vormen, zoals een wandeling of een voorstelling met robots. De betrokkenheid van het publiek wordt aan alle kanten gestimuleerd.

Als laatste punt willen we met onze programma’s de tijdsgeest weerspiegelen en maatschappelijke onderwerpen aankaarten. En bijdragen aan verandering door in de actualiteit te creëren, thema’s te agenderen en dialoogavonden te organiseren. Heden = toekomst.