Internationaal

Een theater is een soort teleportaal, een hub of een station. Hier komen mensen samen en nemen mensen ook weer afscheid. In de tijd van samen zijn is er uitgewisseld en van elkaar geleerd. Men is geïnspireerd geraakt door de dialoog, de dans of door hetgeen dat tot de verbeelding sprak.

PLEIN THEATER gaat vanaf eind 2019 ook samenwerkingsprojecten ontwikkelen binnen het productiehuis. De focus ligt op het samenwerken en uitwisselen met partners buiten Nederland. De doelstelling is om via samenwerking en uitwisseling te bouwen aan de ontwikkeling van het theaterveld wereldwijd. En met de projecten thema’s op het podium te brengen die ertoe doen en een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap om ons heen.

In 2019- 2021 komt er een samenwerking met Suriname. Aan de hand van workshops, trainingen, onderzoek en het creëren van presentaties. In verschillende grootte en maten werken we aan de ontwikkeling en uitwisseling van theater. Zowel in Amsterdam als over de grens.

 

Training

In november 2019 staat een uitwisseling geplanned met de theaterschool in Bariloche Argentinië. Berith Danse zal lesgeven aan eindejaars studenten van de theateracademie.
De werkmethode is gericht op beeldend theater maken in de directe omgeving van je gemeenschap, over thema’s die spelen in de huidige tijd.