Internationaal

Een theater is een wereldplein. Mensen van verre komen kortstondig langs en tijdens een meestal krachtige uitwisseling is er ruimte voor inspiratie en verbinding. Een dialoog, een choreografie, een activiteit die tot de verbeelding spreekt, wordt door de bezoeker of buurtbewoner in diens hart mee naar huis genoten.

Plein Theater ontwikkelt ook samenwerkingsprojecten met partners buiten Nederland, zoals in zomer 2020 met Suriname. De doelstelling is om via samenwerking en uitwisseling te bouwen aan de ontwikkeling van het theaterveld wereldwijd. Hierbij valt te denken aan workshops, trainingen, onderzoek en het creëren van presentaties die een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de gemeenschap om ons heen.

Toekomstige samenwerkingen zijn met Ecuador, Bolivia, Suriname, Honduras, Sudan, Zuid-Afrika, India- Assam, Indonesië en meer.

Theatre Embassy

In PLEIN THEATER huist het archief van Stichting Theatre Embassy. Een internationaal platform voor capaciteitsversterking en samenwerking in Afrika, Azie en Latijns-Amerika.

Ben je geïnteresseerd in wat Theatre Embassy heeft gedaan tussen 2001 en 2017 kijk dan op: www.theatre-embassy.org

Ook voor studenten van Theaterwetenschappen is er ruimte om onderzoek te doen en stage te lopen. Hetzij door onderzoek te doen naar de werkwijze en output van Theatre Embassy en haar partnerorganisaties. Of door op veldonderzoek te gaan bij een van de voorgaande partnerorganisaties. Meer informatie bij Sruti Bala van de UVA.