Gastprogrammering
Saturday 25 September
© Moon Saris
Theater // 19:30 // € 13
Oceanus, A new ritual

Line up: BetweenTwoHands
Open: 19:30 - 22:00 hrs
Tickets: € 13 / CJP/ Student: €11 | Kunst (vak) student: €6,50 | Stadspas groene stip: €3,50 | Vrije toegang voor leden van We Are Public!
Tickets
Language no problem / English below!

Klik op de gewenste tijd om een ticket te boeken:
Click on the desired time to book a ticket:

19:30  20:00  21:00  21:30

 

Oceanus, A new Ritual

Een hedendaags ritueel waarin water wordt vereerd met handgemaakte keramische altaren, bekers en drijvende objecten.

Er moet een juiste balans van water in al zijn vormen op aarde zijn, om het leven te laten floreren. Middels Oceanus eert BetweenTwoHands water en nodigt u uit om dit ook te doen. Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek hebben in samenwerking met de dansers Anastasia Kostner en Magda Ptasznik een processie vormgegeven langs vier altaren van keramiek waarbij bij elk altaar een rituele handeling wordt uitgevoerd.

Oceanus, A new ritual in Plein Theater is een unieke en intieme ervaring met een klein publiek per tijdslot van een halfuur. 


Rituelen zijn als stenen; ze zijn onverstoorbaar, onveranderlijk en op zichzelf staand. Rituelen zijn precies het tegenovergestelde van menselijke onbepaaldheid. Rituelen verlossen de deelnemers van hun dagelijkse vragen en onzekerheden. Rituelen kunnen emoties temmen zonder ze te onderdrukken. Rituelen klemmen het individu in de stevige greep van de groep. Rituelen communiceren datgene wat niemand kan uitdrukken of begrijpen. Rituelen verzachten het verlangen naar betekenis door hun perfecte vorm. Rituelen geven de persoon houvast als compensatie voor zijn/haar gebrek aan ‘volledigheid’.  - Walter Weyns


Over de makers:

Kunstenaarsduo BetweenTwoHands bestaat sinds 2015 uit de beeldende kunstenaars Erin Tjin A Ton (1985, NL) en Gosia Kaczmarek (1981, PL) en wordt elk project uitgebreid met derden. Ze zijn afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie en delen een studio in broedplaats Costa Rica in Amsterdam. In 2017 wonnen zij de Ruth van der Steenhovenprijs, een prijs voor nieuwe makers in object- en poppentheater en in 2018 de Canadese Arlyn Award. Inmiddels hebben ze vijf beeldende objecttheater voorstellingen gemaakt, die behalve in Nederland ook op festivals in China, Rusland, Noorwegen, Frankrijk en België te zien zijn geweest.

Om Oceanus, A new ritual te realiseren hebben ze drie maanden als artist in residence in het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk gewerkt. Ze hebben hier grote objecten van klei leren maken, zoals een boot, een badkuip en enorme handen. Daarnaast hebben ze gewerkt aan een serie porseleinen bekers in de vormen van lichaamsdelen, die ze hebben gemaakt door complexe gipsen mallen van geboetseerde ledematen te maken en er vervolgens gietporselein in te doen. Tevens hebben ze allerlei keramische objecten gemaakt die kunnen drijven zoals, kleine druppels, miniatuur meubilair en eilanden van porseleinschuim.
 

Concept, performance, vormgeving: Erin Tjin A Ton  /  Concept, performance, vormgeving: Gosia Kaczmarek  /  Choreografie en performance: Magda Ptasznik  /  Choreografie en performance: Anastasia Kostner  /  Standby performance: Goda Žukauskaitė  /  Geluidsontwerp: Marcel de Rooij  /  Kostuumontwerp: Q Hisashi Shibata  /  Coupeuse: Daisy Lee  /  Fontein installatie: Karel de Boer  /  Camera en editor: Konstantin Guz  /  Fotograaf flyer: Niels van Veen  /  Fotograaf persbeeld: Moon Saris  /  Fotograaf OHIJ 2021: Chun-Han Chiang  /  Grafische vormgeving: Mainly Afternoon  /  Productie: Michelle den Hollander, Py Tswang Jin en Ruta Preibyte  /  Sponsors: AFK, Norma fonds, Tijl fonds, Sundaymorning@ekwc  /  Co-productie: Over het IJ Festival en Feikes Huis

 

***
 

Oceanus, A new Ritual

A contemporary ritual in which water is honored with handmade ceramic altars, cups and floating objects.

There must be a proper balance of water in all its forms on Earth for life to flourish. Through Oceanus, BetweenTwoHands honors water and invites you to do the same. Erin Tjin A Ton and Gosia Kaczmarek , in collaboration with the dancers Anastasia Kostner and Magda Ptasznik, have designed a procession along four ceramic altars, with a ritual action being performed at each altar.

Oceanus, A new ritual in Plein Theater is a unique and intimate experience with a small audience per halfhour.
 

Rituals resemble stones; they are imperturbable, unalterable and self-contained. Rituals are the exact opposite of human indefiniteness. Rituals release the participants from their daily questions and insecurities. Rituals can tame emotions without suppressing them. Rituals clasp the individual in the firm grip of the group. Rituals communicate that which nobody is able to express or understand. Rituals assuage the desire for meaning through their perfect form. Rituals give the person something to hold on to as compensation for his/her lack of ‘completeness’. Walter Weyns
 

About the makers:

Since 2015, the artist duo BetweenTwoHands consists of the visual artists Erin Tjin A Ton (1985, NL) and Gosia Kaczmarek (1981, PL) and each project is expanded with third parties. They graduated from the Gerrit Rietveld Academy and share a studio in the Costa Rica breeding ground in Amsterdam. In 2017 they won the Ruth van der Steenhoven Prize, a prize for new makers in object and puppet theatre, and in 2018 the Canadian Arlyn Award. They have now created five visual object theater performances, which have been shown not only in the Netherlands but also at festivals in China, Russia, Norway, France and Belgium. To realize Oceanus, A new ritual, they worked for three months as an artist in residence at the European Ceramic Work Center in Oisterwijk. They learned how to make large objects from clay, such as a boat, a bathtub and huge hands. In addition, they have worked on a series of porcelain cups in the shapes of body parts, which they have made by making complex plaster molds of sculpted limbs and then inserting cast porcelain into them. They have also made all kinds of ceramic objects that can float, such as small drops, miniature furniture and islands of porcelain foam.