18-04-2024

PT Zine // In god we lust

Religie en seksualiteit vormen vaak een complex en intrigerend samenspel binnen de menselijke ervaring. Verschillende religieuze tradities hebben diverse opvattingen, normen en voorschriften met betrekking tot seksualiteit, wat resulteert in een breed scala aan benaderingen en attitudes.

Sommige religies benaderen seksualiteit als een heilige en intieme daad die bedoeld is voor de verbinding tussen twee mensen binnen het kader van het huwelijk. Deze opvattingen zijn doorgaans geworteld in het idee van het behoud van de gezinsstructuur en het creëren van een veilige omgeving voor het opvoeden van kinderen. Binnen deze context wordt seksualiteit vaak gezien als een goddelijke gave die met respect en verantwoordelijkheid moet worden benaderd.

Aan de andere kant zijn er religieuze gemeenschappen die een meer open en tolerante houding hebben ten opzichte van seksualiteit. Ze erkennen de diversiteit van menselijke relaties en accepteren verschillende vormen van seksualiteit, zolang ze gebaseerd zijn op wederzijdse instemming en respect voor de rechten en waardigheid van individuen.

Helaas hebben sommige religieuze doctrines ook bijgedragen aan het ontstaan van seksuele repressie, schaamte en zelfs discriminatie. In sommige gevallen worden bepaalde seksuele oriëntaties, identiteiten of praktijken als zondig beschouwd, wat kan leiden tot stigmatisering en zelfveroordeling.

De relatie tussen religie en seksualiteit is voortdurend aan verandering onderhevig, en steeds meer gelovigen pleiten voor een meer inclusieve benadering. Er zijn pogingen om religieuze doctrines opnieuw te interpreteren en aan te passen aan moderne inzichten over seksualiteit, gendergelijkheid en diversiteit.

Het is belangrijk om te benadrukken dat individuen binnen religieuze gemeenschappen verschillende opvattingen hebben over seksualiteit, zelfs binnen dezelfde traditie. De complexiteit van deze relatie onderstreept het belang van een respectvolle dialoog en begrip tussen gelovigen en niet-gelovigen, en tussen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. Het bevorderen van openheid, tolerantie en respect voor diversiteit draagt bij aan een meer inclusieve benadering van seksualiteit binnen de bredere samenleving.

- Handan Aydin (talkshowhost Amsterdam Talks Sex)

 

Amsterdam Talks Sex

De theaterzaal is de nieuwe chatroom! Het Plein Theater maakt ruimte voor intieme live gesprekken in een veilige setting. In de talkshowserie Amsterdam Talks Sex maakt sex, love en relationship coach Handan Aydin seksualiteit bespreekbaar door met (ervarings)deskundigen én publiek in gesprek te gaan, vanuit elke keer een andere invalshoek.

De volgende editie op 23 mei zal gaan over Seksualiteit & Dao!

Amsterdam Talks Sex: Seksualiteit & Dao
23 mei 20:30 | Info & Tickets

 

#GETINVOLVED

Heb jij iets te vertellen over het onderwerp Seksualiteit & Religie of Dao? Laat het ons weten en misschien nodigen wij jou wel uit om mee te praten in de talkshow! Ook vinden wij het heel erg leuk als je mee wil denken met ons programma, we hebben een open redactie waar iedereen zich aan aan mag sluiten. Neem hierover contact op met Creative Producer Bibi Trompetter via bibi@plein-theater.nl

 

Terug naar nieuws overzicht