03-03-2022

#hArtforUkraine

Zoals velen zijn wij diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land.

Om hen te steunen doneren wij een deel van de opbrengst Faun - Giacomo Della Marina op 4, 5 en 6 maart aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij nodigen u uit om zelf ook een bijdrage te doen op Giro 555.

#hArtforUkraine

Terug naar nieuws overzicht