Gastprogrammering
Saturday 07 September
Playhaus
Theater // 18:00 // € 8
Fringe: Privileged the musical - P(L)AYHAUS

Genre: Een nieuw gecomponeerde elektro-pop musical van en met Charlotte Dommershausen en Amanda Payne.
Open: 18:00 - 18:30 hrs
Tickets: € 8
Tickets

Wat weegt ‘t zwaarst, een kilo lood of een kilo veren?  

Hoe kan je als jonge, geprivilegieerde meid een eerlijke en oprechte mening uiten over sociale onrechtvaardigheid? Wat mag je nog zeggen als je een bevoorrecht leven leidt? P(L)AY HAUS gaat in alle naïviteit opzoek naar een geaccepteerde houding naar… naar wat eigenlijk?

P(L)AY HAUS combineert thema’s als discriminatie met atoomfysica, spoken word en R&B met de klassieke muziek van Poulenc en spelen een musical zonder vliegende decorstukken of tapdans. Een muzikale waterval met sterke vocalen en humor.

De mens is geen man of vrouw
Je bent Homo
Sapien sapien
Snap je? Iedereen heeft ribben
Laat het gaan.