Gastprogrammering
Thursday 29 September
Theater // 20:30 // € 16.00
NAM - Non Aligned Movement

Line up: Christian Guerematchi
Open: 20:30 - 21:30 hrs
Tickets: € 16.00 / CJP / Student: €14 | Kunst(vak)student: €12 | Stadspas groene stip: €4.50 | Vrije toegang voor leden van We Are Public! | Prijzen inclusief een drankje!
Tickets
English below

NAM - Non Aligned Movement

De danssolo NAM - Non Aligned Movement is een zoektocht naar de zwarte Europese identiteit en de codes van het zwarte lichaam. Choreograaf Christian Guerematchi en muzikante Shishani Vranckx hebben beide wortels in zowel Europa als Afrika. Ze laten zich voeden door hun eigen achtergrond en de stemmen en bewegingen van de Afrikaanse diaspora en gaan ze in NAM Non Aligned Movement op een epische afro-futuristische reis naar de Balkan.

Generaties lang worden culturele codes systematisch onderdrukt en om dit tegen te gaan heeft een volk gecodeerde informatie in capsules verstopt. De capsules zijn verspreid door tijd en ruimte. Om de zoveel tijd moet iemand een symbolisch ritueel doen om de boodschap weer te laten vrijkomen.

NAM - Non Aligned Movement is het eerste gedeelte van het bredere bewegings- en stemonderzoek Epistemologies of The Body, waarin de klemtoon ligt op verhalen over het zwarte lichaam. De titel NAM Non Aligned Movement is geïnspireerd op de beweging van ‘niet gebonden landen’ uit de jaren ‘60 die een rol gespeeld hebben in de onafhankelijkheidsstrijden van zogenaamde derdewereldlanden. Josip Broz Tito, de president van Joegoslavië was één van de oprichters van deze beweging. Een belangrijke inspiratiebron is het boek Tito in Africa – Pictures of Solidarity. Daarin worden Tito’s pogingen voor de dekolonisatie van de wereld beschreven.

Christian Guerematchi groeide op in Slovenië, waar hij zijn balletopleiding voltooide en lid werd van het Sloveense Nationale Ballet. In 2006 kwam hij naar Nederland waar hij werkte met choreografen als Stephen Shropshire, Emio Greco | Pieter C. Scholten en Nicole Beutler. Hij combineert zijn danscarrière met het maken van eigen werk.

Shishani is vocalist, gitarist en songwriter met roots in Namibie & Belgie, maar groeide voornamelijk op in Nederland. In haar werk brengt ze deze werelden samen. Ze heeft verscheidene prijzen gewonnen voor haar werk in het binnen- en buitenland en tourt internationaal. Met haar kwartet Namibian Tales onderzocht ze muzikale tradities van de San mensen in de Kalahari woestijn in samenwerking met UNESCO.

Concept/choreography/production: Christian Guerematchi | Music/Sound: Shishani | Text/Dramaturgy: Gita Hacham | Costumes/Design: Jonathan Ho | Creative Director: PINKB!NK | Photography: Alwin Poiana | Made possible by: ICK Dans Amsterdam & AFK

 

CHRISTIAN GUEREMATCHI 

Christian Guerematchi (Slovenië, 1981) wordt geboeid door het menselijke bestaan en de sociale structuren die daarbij komen kijken. Huidskleur, en met name het zwarte lichaam in een wereld waarin de witte cultuur overheersend is, seksuele oriëntatie en gender zijn thema’s die meermaals opduiken in zijn werk.

Christian groeide op in Slovenië, waar hij zijn balletopleiding voltooide en lid werd van het Sloveense Nationale Ballet. In 2006 kwam hij naar Nederland waar hij werkte met choreografen als Stephen Shropshire, Emio Greco | Pieter C. Scholten en Nicole Beutler. Hij combineert zijn danscarrière met het maken van eigen werk. ICK ondersteunde al de tournee van White Noise (2019) en NAM (Non Aligned Movement) in 2020-2021.  

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt Christian met een Nieuwe Makersregeling voor de periode oktober 2021 – september 2023. Met deze subsidie ontwikkelt Christian zijn choreografische kunstenaarschap bij ICK Artist Space en gaan we de komende tijd nog meer van hem zien.
 

Moving On!

Plein Theater biedt ruimte aan dans, performance en experiment. In onze visie geven wij talentvolle makers de kans om zich te ontwikkelen en te presenteren. Daarom zijn wij met veel enthousiasme een samenwerking gestart met ICK Artist Space. Het productiehuis voor dans ICK Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent. Zij dragen avontuurlijke programmering aan van een nieuwe generatie makers voor een maandelijkse dansavond in Plein Theater: Moving On!

Met Moving On! gaat Plein Theater verder als presentatieplek voor hedendaagse dans en als stepping stone voor nieuwe, talentvolle makers.

www.ickamsterdam.com/nl/artist-space/producties/nam-non-aligned-movement

 

https://youtu.be/m4j7Dj8LQfk

 

NAM - Non Aligned Movement

An epic Afro-futuristic journey

The dance solo NAM - Non Aligned Movement is a search for the black European identity and the codes of the black body. Choreographer Christian Guerematchi and musician Shishani Vranckx both have roots in Europe and Africa. They are nourished by their own background and the voices and movements of the African diaspora. In NAM they go on an epic afro-futuristic journey to the Balkans. 

 The title NAM Non Aligned Movement is inspired by the movement of 'unbound countries' from the 1960s that played a role in the independence struggles of so-called Third World countries. Josip Broz Tito, the president of Yugoslavia (Guerematchi’s country of birth) was one of the founders of this movement. 

NAM - Non Aligned Movement is the first part of the broader movement and voice research project Epistemologies of The Body, which focuses on narratives of the black body. The title NAM Non Aligned Movement is inspired by the 1960s movement of "nonaligned countries" that played a role in the independence struggles of so-called third world countries. Josip Broz Tito, the president of Yugoslavia was one of the founders of this movement. An important source of inspiration is the book Tito in Africa - Pictures of Solidarity. It describes Tito's attempts to decolonize the world.

Shishani is a vocalist, guitarist and songwriter with roots in Namibia and Belgium, but grew up in the Netherlands. In her work she brings these worlds together. She has won several awards for her work at home and abroad and tours internationally. With her quartet Namibian Tales she investigated musical traditions of the San people in the Kalahari Desert in cooperation with UNESCO.

 

Concept/choreography/production: Christian Guerematchi | Music/Sound: Shishani | Text/Dramaturgy: Gita Hacham | Costumes/Design: Jonathan Ho | Creative Director: PINKB!NK | Photography: Alwin Poiana | Made possible by: ICK Dans Amsterdam & AFK

 

Moving On!

Plein Theater offers a platform for dance, performance and experiment. In our vision, we give talented makers the opportunity to develop and present themselves. Therefore we are very excited to collaborate with ICK Artist Space. The production house for dance ICK Artist Space supports the development of young choreographic talent. They propose adventurous programming by a new generation of makers for a monthly dance evening at Plein Theater: Moving On!

With Moving On! Plein Theater continues as a stage for contemporary dance and a stepping stone for new, talented makers.

www.ickamsterdam.com/en/artist-space/productions/nam-non-aligned-movement